iç hastalıkları ve sindirim sistemi sorunları alanında, uzman hekim ve sağlık personellerinin yanı sıra ileri teknoloji cihazlarımız ile hizmetinizdeyiz.

Gastroentroloji

Özofagogastroduodenoskopi ya da sadece gastroskopi de denilen üst endoskopi; endoskop adı verilen ve ucunda ışık ve kamera olan ince bükülebilir aletle sindirim sisteminin üst bölümünün yani yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının (duodenum) iç yüzeyini inceleme işlemidir. Genellikle ayaktan hastalara uygulanmakla birlikte üst sindirim sistemi kanaması gibi acil durumların tanı ve tedavisi için hastanede veya acil servisde yatan hastalara da uygulanır.


Gastroskopi ne için yapılır?

Sindirim kanalının üst bölümündeki bazı sorunları ortaya koymak:                                                         
- Yemek borusu iltihabı (özofajit) veya mide iltihabı (gastrit)                                                      
- Reflü hastalığı                                                                                                                               
- Yemek borusu darlıkları                                                                                                             
- Barrett (yemek borusunda oluşan kansere ilerleyebilen durum)                                              
- Mide fıtığı                                                                                                                                    
- Ülser                                                                                                                                           
- Kanser                                                                                                                                      
- Kan kusma nedenini araştırmak                                                                                                       
- Karın ağrısı,  şişkinlik, yutma güçlüğü nedenini araştırmak                                                      
- Helicobacter pylori enfeksiyonunu araştırmak                                                                          
- Mide ülserinin iyileştiğini kontrol etmek                                                                                    
- Ameliyat sonrası mide ve oniki parmak barsağını kontrol etmek                                             
- Mide çıkışında engel olup olmadığını araştırmak                                                                     
- Yakıcı madde içenlerde yemek borusundaki acil hasarı araştırmak                                        
- Biyopsiler almak                                                                                                                       
- Sindirim kanalındaki polipleri çıkarmak                                                                                    
- Sindirim kanalında kanamaları (ülser veya varis nedenli) durdurmak                                      
- Yutulan yabancı cisimleri çıkarmak                                                                                          
- Kansızlık nedeni araştırmak      

Ayrıca tedavi edici olarak:                                                                                                            
- Polipler çıkarılabilir (polipektomi) veya parça alınabilir (biyopsi).                                              
- Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı darlıklarının balonla genişletilebilir bazı durumlarda dar kısma stent yerleştirilebilir.                                                              
- Yemek borusunda takılan cisimler çıkarılabilir.                                                                           
- Ülser, kanser veya varislere bağlı kanamalar (skleroterapi, band ligasyonu) tedavi edilebilir.

Gastroskopi nasıl uygulanır?

İşlemden sekiz saat önceden itibaren hiç bir şey yenilip içilmez. Tansiyon, kalp, tiroid hastalarının alması mutlak gerekli ilaçlar az su ile içilebilir. İşlemi uygulayacak doktor hastanın tıbbi durumu hakkında (mevcut hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar, hamilelik durumu, kullandığı özellikle de aspirin, ağrı kesici ve kan sulandırıcı ilaçlar, ilaç allerjisi) sorular sorar ve hastaya işlem hakkında bilgi verir. İşlem süresince hastanın tansiyon, nabız ve oksijenlenme durumu yakından izlenir. İşlemin rahat sürmesi için damar yolundan hastaya yatıştırıcı ilaç (sedatif) verilir. 

Sprey şeklindeki ilaçla lokal olarak boğaz uyuşturulur. Dişlerinin arasına ağızlık takılıp sol yanına yatırılan hastanın ağzından itilen endoskop dil üzerinden yavaşça kaydırılarak yutturulur ve yemek borusu, mide, oniki parmak barsağına endoskopi işlemi uygulanır. İşlem 10–15 dakika kadar sürer. 

Fotoğraflı işlem raporu ve işlem CD’si hastaya verilmek üzere hazırlanır. İşlem sona erince hasta dinlenme odasına alınarak ilaç etkisinin azalması beklenir ve 30–60 dakika sonra yakınının refakatçiliğinde evine gönderilir. İşlemden 8 saat sonrasına kadar araç kullanma tehlike oluşturur. İşlemden 72 saat sonrasına kadar oluşabilecek anormal bir durum doktora bildirilmelidir. Endoskopi genellikle emniyetli bir işlem olmakla birlikte nadiren kanama delinme gibi ciddi yan etkileri olabilir.        

Endoskopik band ligasyonu

Yemek borusunda anormal ven genişlemesi ( varis ) olan hastalarda varis kanaması sonrası ya da varis kanaması olmadan kanamayı önleyici olarak endoskopi uygulayarak varislere özel lastik halkalar (band) takılması işlemidir. Bu şekilde genişlemiş olan varislere kan akımı engellenir. Varis kanaması olan kişilerde kanama görüntüyü engelleyeceğinden band takılması mümkün olmayabilir. Bandlama işlemi varisleri kontrol altına almak ya da kanamayı önlemek için genellikle 2-4 hafta aralarla 3-4 kez tekrarlanır. Daha sonra 3 – 12 ay aralarla kontroller yapılır.  

Endoskopik skleroterapi

Yemek borusunda anormal ven genişlemesi ( varis ) olan hastalarda varis kanaması sonrası ya da varis kanaması olmadan kanamayı önleyici olarak endoskop içinden geçirilen özel setlerden doğrudan varislere ya da varislerin yakınındaki yemek borusu mukozasına sklerozan denilen kimyasal maddenin enjekte edilmesi işlemidir. Kimyasal madde zamanla varisin iç duvarında iltihap oluşturur ve sonunda varisin tıkanmasına yol açan büzüşme oluşur. Acil şartlarda akut kanamayı durdurmada etkilidir. Varislere yönelik tedavide doktorlar band ligasyonunu eskiye oranla daha çok tercih etmektedirler. Skleroterapi uygulanan hastalara daha sonra band ligasyonu uygulanabilir. Band ligasyonunun yan etkileri daha azdır. Enfeksiyon, yemek borusunda delinme, ülser, darlık oluşması gibi yan etkiler söz konusu olabilir.

KOLONOSKOPİ

Kalın barsağın kolonoskop adı verilen ucunda ışık ve kamera bulunan bükülebilir bir tür endoskop aleti ile incelenmesi işlemidir. İşlem öncesinde barsakların boşaltılması gerekir. Barsakların boşalması ve uygun şekilde incelenebilmesi için doktor tarafından işlem öncesinde hastadan istenen özel diyet ve ağızdan ve makattan ilaç kullanımına sıkı bir şekilde uymak gereklidir. Bu barsak hazırlığının şekli işlemi uygulayan doktora göre farklılık gösterebilir. Aspirin, ağrı kesici, antiromatizmal ve kan sulandırıcı ilaçların işlemden 7 gün önceden itibaren kesilmesi gerekir.

Kolonoskopi ne için yapılır?

- Karın ağrısı araştırılması                                                                                                           
- Anemi nedeni araştırılması                                                                                                           
- Dışkıda kan olması nedeni araştırılması                                                                                 
- Dışkılama değişiklikleri nedeni araştırılması                                                                                  
- Kalın barsak kanseri araştırılması                                                                                           
- Açıklanamayan kilo kaybı nedeni araştırılması  Ayrıca tedavi edeci olmak üzere:                                                                                               
- Divertikül veya diğer lezyonlardan olan kanamaları durdurucu uygulamalar                               
- Bazıları kanser öncüsü olabilen poliplerin çıkarılması                                                             
- Darlıkların balonla genişletilmesi

Kolonoskopi nasıl uygulanır?

İşlemi uygulayacak doktor hastanın tıbbi durumu hakkında (mevcut hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar, hamilelik durumu, kullandığı özellikle de aspirin, ağrı kesici ve kan sulandırıcı ilaçlar, ilaç allerjisi) sorular sorar ve hastaya işlem hakkında bilgi verir. İşlem süresince hastanın tansiyon, nabız ve oksijenlenme durumu yakından izlenir. İşlemin rahat sürmesi için damar yolundan hastaya yatıştırıcı ilaç (sedatif) ve ayrıca gerektiğinde kuvvetli ağrı kesici morfin türü ilaç verilir. Özel alt giysi giymiş olan hasta sol yan tarafına işlem masası üzerine yatırılır, dizlerini karnına doğru çekmesi istenir. İşlem sırasında gerektiğinde ayrıca hastaya uygun pozisyonlar verdirilir. Rektum yolu ile sokulan alet tüm kalın barsak ve ince barsağın kalın barsağa açıldığı son kısmı görülene kadar hava verilerek ittirilir. Daha sonra kalın barsak bölümleri dikkatle incelenerek kolonoskop yavaşça geri çekilir. İşlem esnasında görülen lezyonlardan biyopsiler alınabilir, polipler çıkarılabilir. İşlem 30–60 dakika kadar sürer. Fotoğraflı işlem raporu ve işlem CD’si hastaya verilmek üzere hazırlanır. İşlem sona erince hasta dinlenme odasına alınarak ilaç etkisinin azalması beklenir ve 30–60 dakika dinlendirildikten sonra yakınının refakatçiliğinde evine gönderilir.

SİGMOİDOSKOPİ

Sigmoidoskop denilen bükülebilir ucunda ışık ve kamera olan bir tür endoskop aleti ile kalın barsağın makata yakın alt kısmının incelenmesidir. Hazırlığı yalnızca işlem öncesi lavman kullanmakla olur. Kısa sürer, sedatif verilmesi gerekmez, hasta işlem sonrası gidebilir.      

Sigmoidoskopi ne için yapılır?

- Karın ağrısı nedeni araştırılması                                                                                              
- Makattan kan gelmesi nedeni araştırılması                                                                              
- Dışkılama değişikliği nedeni araştırılması                                                                                
- 50 yaş üzerinde kolon kanseri araştırılmasında ilk basamak uygulaması                                        
- Biyopsi alınması                                                                                                                       
- Polip çıkarılması

Sigmoidoskopi nasıl uygulanır?

İşlemi uygulayacak doktor hastanın tıbbi durumu hakkında (mevcut hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar, hamilelik durumu, kullandığı özellikle de aspirin, ağrı kesici ve kan sulandırıcı ilaçlar, ilaç allerjisi) sorular sorar ve hastaya işlem hakkında bilgi verir. İşlem süresince hastanın tansiyon, nabız ve oksijenlenme durumu yakından izlenir. İşlem sırasında hastaya yatıştırıcı ilaç (sedatif) verilmesine gerek yoktur. Özel alt giysi giymiş olan hasta sol yan tarafına işlem masası üzerine yatırılır, dizlerini karnına doğru çekmesi istenir. Rektum yolu ile sokulan alet kalın barsağın sol köşesine kadar az miktarda hava verilerek ittirilir. Dikkatlice incelenerek geri çekilir. İşlem esnasında görülen lezyonlardan biyopsiler alınabilir, polipler çıkarılabilir. İşlem 10–20 dakika kadar sürer. Fotoğraflı işlem raporu ve işlem CD’si hastaya verilmek üzere hazırlanır.

PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ (PEG)

Çeşitli hastalıklardan dolayı ağızdan katı ve sıvı gıdalarla beslenmesi mümkün olmayan hastalara gastroskopi uygulayarak karın cildinden mideye açılan tünelden besleme tüpü konulması işlemidir.  

PEG kimlere yapılır?

- Onkolojik bozukluklar (kulak, burun ve boğaz bölgesindeki ya da gastrointestinal sistemin üst bölgesindeki stenozan tümörler                                                                                            
- Nörolojik bozukluklar (serebrovasküler inme ya da kraniyoserebral travma sonrası disfaji durumlarında ve serebral tümör, bulber paralizi, Parkinson hastalığı, amiyotrofik lateral sklerozis, serebral palsi bulunan hastalarda).                                                                             
- Diğer klinik durumlar (AIDS’te aşırı tükenmişlik, kısa barsak sendromu, rekonstrüktif yüz cerrahisi, uzun koma, politravma, Crohn hastalığı, kistik fibroz, kronik böbrek yetmezliği, doğumsal anormallikler, örn. trakeoözofageal fistül)

PEG nasıl uygulanır?

Endoskopiyle enteral beslenme tüpü yerleştirme, elektif invazif bir işlem olduğundan ve hukuki açıdan fiziksel yaralanma sayıldığından, yasal olarak geçerli bir onay almak şarttır.  Önce venöz kateter yerleştirilir. Bu sayede, hastaya koruyucu antibiyotik verilmesi ve kısa etkili bir benzodiyazepin türeviyle uygun sedasyon sağlanır. Hasta PEG işleminin en az 8 saat öncesinden aç olmalıdır. Karında yaygın tüylenme varsa, epigastirk bölge umbilikusun yukarısından tıraşlanır. İşlem sırasındaki koagülasyon durumunun uygun olduğundan emin olunmalıdır. PEG takılmasından 7 gün önce aspirin kullanımı kesilmelidir. PEG tüpü takılmadan önce, rutin bir önlem olarak gastroskopi yapılır. Muayene hasta supin pozisyondayken ve başı yana dönük şekildeyken yapılır. PEG yerleştirme işlemi steril koşullarda, standart cerrahi işlemleriyle (derinin dezenfeksiyonu, steril cerrahi örtüler, PEG yerleştirilmesi için steril eldivenler, steril pansumanlar vb.) gerçekleştirilir. Standart çekme yöntemiyle PEG yerleştirme yaklaşık 12 dakika sürmektedir. Ponksiyon yeri distal korpus bölgesinde anterior mide duvarının gastroskopik monitörizasyonuyla işaretlenir. Yeterli lokal anestezi ve uygun başlangıç insizyonundan sonra (tüp boyutuna bağlı olarak yaklaşık 8 mm), ponksiyon kanülü, endoskop kontrolü eşliğinde,  önceden havayla tam olarak şişirilmiş olan mideye sokulur. Bir sütür teli ya da kılavuz tel kanül kılıfının içinden mideye gönderilir, endoskopi uzmanı tarafından biyopsi forsepsiyle yakalanır ve gastroskopla birlikte ağızdan çıkarılır. Telin kıvrımı PEG tüpünün ponksiyon yerinden dışarı çıkacak ucuna sıkıca bağlanıp sürekli traksiyon uygulanarak, özofagus ve mideden geçirilerek ponksiyon yerinden dışarı çıkarılır. Tel çekilirken mukozanın zarar görmesini engellemek için, pozisyon verilirken, tüpün konik ucu, mide içindeki ucuna kilitlenene kadar kanül kılıfının ponksiyon kanalında kalması sağlanmalıdır. Lokal iskeminin tetiklenmemesi için dış sabitleme plakası tüpü yerinde tutmalı, ancak stoma kanalı üzerinde bir gerilime neden olmamalı ve tüpün en az 5 mm serbest hareketine izin vermelidir. İlk pansuman değişimi PEG yerleştirilmesinin ertesi sabahı uygulanmalıdır. Stoma kanalında granülasyon oluşana kadar (genellikle 1-7 gün) steril pansumanın her gün değiştirilmesi ve lokal dezenfeksiyon sağlanması tavsiye edilir. Pansuman çıkarılmalı, sabitleme plakası açılmalı ve tüp oluktan çıkarılmalıdır. Ardından eldivenler çıkarılır, eller dezenfekte edilir ve yeni eldivenler giyilir. Yara bölgesi incelenir (kanama, eritem, sekresyon, endürasyon, alerjik deri reaksiyonları, vb.), temizlenir, dezenfekte edilir ve tam olarak kurutulur. Adhezyonları önlemek için (gömülmüş tampon sendromu) tüpün ventral yönde yaklaşık 2-3 cm itilmesi ve iç sabitleme parçasının direnci hissedilene kadar dikkatle geri çekilmesi gerekir. Ardından, tüpün altına bir Y-kompres uygulanıp dış sabitleme plakası en az 5 mm serbest hareket edecek şekilde sabitlenir ve steril bir pansuman uygulanır. İlk yara iyileşmesinden sonra, 2-3 günde bir yara temizlenmeli ve pansuman uygulanmalıdır. Yaranın etrafına basit bir flasterle pansuman uygulamak mümkündür. İlk yara iyileşmesinden sonra (PEG takılmasından 1-2 hafta sonra) sabun ve suyla yıkama ya da duş alma mümkündür; yıkanmadan önce pansumanlar mutlaka çıkarılmalı, bölge yıkanarak sabundan arıtılmalı ve yeni bir pansuman uygulanmadan önce tüp iyice kurutulmalıdır. Tüp yoluyla besin ya da ilaç verilmesinden sonra, tüp yaklaşık 40 ml içme suyu ya da karbonatsız maden suyu püskürtülerek (flush) yıkanmalıdır.

ERCP (ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ)

Endoskopi ve röntgen görüntülemesinin (X-ray) birlikte kullanılarak karaciğer, safra kesesi ve pankreasdan ince barsağa açılan kanalların incelenmesi ve gerekli durumlarda tedavi edici işlemlerin uygulanması işlemidir. ERCP için özelleştirilmiş yandan görüşlü endoskop, dişlerinin arasına ağızlık takılıp sol yanına yatırılan hastanın ağzından itilip dil üzerinden yavaşça kaydırılarak yutturulur. Safra ve pankreas kanallarının ince barsağa açıldığı noktadan kanallara doğru tersden kontrast madde verilerek röntgen görüntüsü alınır ve tanı konur. Müdahaleyi gerektirecek bir durum mevcut ise (taş, tümör, darlık vs.) kanalların açıldığı noktaya endoskop içinden geçirilen tele akım verilerek kesi yapılır ve gereken müdahale (taş çıkarma, biyopsi alma, darlık bölgesini genişletme veya stent koyma gibi) uygulanır.

ERCP ne için yapılır?

- Sürekli karın ağrısı ve sarılık nedeninin araştırılması                                                                
- Safra taşlarının veya karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalığının bulunması                   
- Tıkanma veya enfeksiyona (kolanjit veya pankreatit) yol açan ana safra yolundaki taşların                                               çıkarılması                                                                                                                                  
- Darlık oluşmuş safra yolunun dren konularak açılması                                                            
- İleri incelemeler için biyopsi alınması                                                                                         
- Safra yollarındaki basıncın ölçülmesi (manometri)

ERCP nasıl uygulanır?

İşlemden sekiz saat önceden itibaren hiç bir şey yenilip içilmez. Tansiyon, kalp, tiroid hastalarının alması mutlak gerekli ilaçlar az su ile içilebilir. İşlemi uygulayacak doktor hastanın tıbbi durumu hakkında (mevcut hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar, hamilelik durumu, kullandığı özellikle de aspirin, ağrı kesici ve kan sulandırıcı ilaçlar, ilaç allerjisi) sorular sorar ve hastaya işlem hakkında bilgi verir. İşlem süresince hastanın tansiyon, nabız ve oksijenlenme durumu yakından izlenir. İşlemin rahat sürmesi için damar yolundan hastaya yatıştırıcı ilaç (sedatif) verilir.

Sprey şeklindeki ilaçla lokal olarak boğaz uyuşturulur. Dişlerinin arasına ağızlık takılıp sol yanına yatırılan hastanın ağzından itilen endoskop dil üzerinden yavaşça kaydırılarak yutturulur. Safra ve pankreas kanallarının ince barsağa açıldığı noktadan kanallara doğru tersden kontrast madde verilerek röntgen görüntüsü alınır ve tanı konur. Müdahaleyi gerektirecek bir durum mevcut ise (taş, tümör, darlık vs.) kanalların açıldığı noktaya endoskop içinden geçirilen tele akım verilerek kesi yapılır ve gereken müdahale (taş çıkarma, biyopsi alma, darlık bölgesini genişletme veya stent koyma gibi) uygulanır. İşlem 30–60 dakika kadar sürer.
  
Fotoğraflı işlem raporu ve işlem CD’si hastaya verilmek üzere hazırlanır. İşlem sona erince hasta dinlenme odasına alınarak ilaç etkisinin azalması beklenir ve 60–120 dakika kadar dinlendirildikten sonra yakınının refakatçiliğinde evine gönderilir. Taş çıkarma veya stent yerleştirme uygulanmışsa hasta hastanede bir gün kadar yatırılır. İşlemden 24 saat sonrasına kadar araç kullanma tehlike oluşturur. İşlemden 72 saat sonrasına kadar oluşabilecek anormal bir durum doktora bildirilmelidir. ERCP genellikle emniyetli bir işlem olmakla birlikte bazen pankreas iltihabı (pankreatit), safra yolu iltihabı (kolanjit), kanama, delinme gibi ciddi yan etkileri olabilir ve nadiren hastanın ameliyata alınması gerekebilir.       

KAPSÜL ENDOSKOPİSİ

İçinde kamera bulunan küçük bir kapsülün yutturularak özellikle gastrosokopi ve kolonoskopinin ulaşamadığı ince barsakların görüntülenmesi işlemidir. Ağızdan bir miktar su ile yutulan 26x11 mm lik kapsül sindirimin kanalının içinde ilerlerken saniyede 2 görüntü alarak bunu hasta üzerine takılan küçük bir kaydediciye radyo dalgaları ile göndermektedir. Görüntüler 8 saat boyunca kaydedildikten sonra kapsül tuvalete atılmakta ve tekrar kullanılmamaktadır. Daha sonra kaydedilen bu görüntüler hekim tarafından bilgisayarda değerlendirilmektedir.

Kapsül endoskopisi kimlere yapılır?

İnce barsak kanamalarının yernii ve nedenininin tanısında 
İnce barsakta polip ve tümöral oluşumların görüntülenmesinde,
Crohn hastalığında ince barsaktaki ülserlerin gösterilmesinde

Kapsül endoskopisi nasıl yapılır?

İşlemden önceki gece barsak boşaltıcı laksatif kullanılır, kahvaltı yapmadan işleme gelinir. Katater yerleştirildikten sonra, hastanın beline recorder (resmi kayıt edici) bağlanır, evine günlük yaşamına gönderilir. 2 saat sonra su, 3-4 saat sonra sıvı ağırlıklı gıda alınmasına müsaade edilebilir. Ortalama 8 saat boyunca ince barsakların görüntüsü belin yanına asılan kayıt edici alete kaydedilir. Kaydedilen görüntüler bilgisayar ortamında 1-2 saatte dikkatle incelenerek ince barsakların gizli kanama yapan odakları, ishal, iltihabi oluşumların (Crohn), tümöral hastalıklar ve kilo kaybı ve ishale sebep olabilen (lenfoma, çöliac) gibi hastalıklarına tanıda yardımcı olur. 8 Saat sonra hastadan kaydedici aleti geri getirmesi istenir. Kapsül daha sonra dışkı ile atılır. Kaydedilmiş bilgilerin bilgisayarda değerlendirilmesi ile tanıya varılır. İşlem döneminde MRI gibi görüntüleme işlemi sakıncalıdır. İşlem döneminde ağır sporlardan kaçınmalıdır. Genellikle önemli bir komplikasyona yol açmaz. En önemli komplikasyon daha öncedEn barsakta var olan bir darlık yada tümör varlığında kapsülün bu bölgede tıkanıp kalmasıdır. Bu durumda cerrahi olarak kapsülün çıkarılması gerekebilmektedir.

MİDEYE BALON YERLEŞTİRME

Aşırı şişmanlık (obezite) tedavisinde mide içine endoskopik yolla yer kaplayıcı balon yerleştirilmesi işlemidir. Erken doyma sağlamakla gıda alımını kısıtlayarak etkili olmaktadır. İlaç tedavisine ve ameliyatla tedaviye bir alternatif oluşturmaktadır. Vücut kütle indeksi (VKİ) 30 un üzerinde olanlar obez olarak kabul edilir. VKİ 40’ın üzerinde olanlar veya 35’in üzerinde olup beraberinde diabeti hipertansiyon, dejenereatif eklem hastalığı bulunanlar morbid obez olarak adlandırılır.  VKİ 50’nin üzerinde olanlar süper obez olarak adlandırılır. Obezite dünyada endemik bir hastalıktır.
 
Mide balonu kimlere uygulanır?
 
Diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi başarısız olmuş obezlerde cerrahi tedaviye alternatif olarak
 
Mide balonu nasıl uygulanır?
 
Doğrudan endoskopik görünüm altında ağızdan havası alınmış özel yapılmış balon mideye ilerletilir. Balona ilişik kateterden 500 – 700 mL içine renk maddesi katılmış serum fizyolojik ile doldurulur. Balon silikon polimer maddesinden yapılmış olan balon mide asidine karşı dirençlidir. Doldurulan su içine konulmuş olan renk maddesi balonun delinmesi durumunda idrarı maviye boyarak balonun delindiğini haber verir. Balon 6 ay kadar ya da istenen kilo kaybı sağlanana kadar midede tutulduktan sonra çıkarılmak istendiğinde yine endoskopik yolla balonun içindeki sıvı balona özel kateterle uygulanan bir valf ile boşaltılır.  
 
pH METRİ

Reflü hastalığı belirtileri bulunan hastalarda özel kaydedici aletlerle ayaktan 24 saat süresince mideden yemek borusuna asit geçişinin miktarını, zamanlarını ve yemek borusunda kalış sürelerini kaydetme işlemidir. Burundan sokularak yemek borusu ile mide birleşme bölgesinin 5 cm üzerine yerleştirilen algılayıcılar aracılığıyla asidite ölçülerek bağlantı halindeki hastanın beline ya da omuzuna yerleştirilmiş kayıt cihazına aktarılır ve kaydedilir.

pH metri kimlere uygulanır?

Gastroözofageal reflü belirtileri olanlarda (mide yanması, ağza acı su gelmesi vb) tanı ve tedavi amacıyla 
Gastroözofageal reflünün yemek borusu dışı belirtileri olanlarda tanı ve tedavi amacıyla
Göğüs ağrısı belirtileri olanlarda tanı ve tedavi amacıyla

pH metri nasıl uygulanır?

Burundan sokulan yemek borusunun alt ucuna yakın bir bölgeye yerleştirilen bir algılayıcıdan ibaret olan cihaz, hastanın beline ya da omzuna yerleştirilmiş bir monitörle irtibatlandırılır. Monitör üzerindeki bir düğmeye dokunularak belirtilerin oluşması, yeme ve yatma zamanları kaydedilir. İşlem uygulanmadan önceki 4 ila 6 saat önceden itibaren yeme içme kesilir. Hemşire hastaya izlenecek adımları anlatır. Monitöre dikkat edilmesi ve kuru tutulmaya çalışılması önemlidir. İşlemi etkileyebilecek bazı ilaçlar doktor tarafından kesilir. pH metre süresince normal günlük aktiviteye devam edilir, banyo yapılmaz. Normalde yenilen yiyeceklere devam edilir, belirtileri oluşturduğu düşünülen yiyecek ve içecekler de alınır. Gün boyu dik durulur, yatağa gitme zamanına kadar yatılmaz. Doktorun alınmasını yasakladığı ilaçlar alınmaz. Doktorun önceden tarif ettiği belirtiler oluştuğunda monitörün düğmesine basılarak kayıt edilir. Yeme, içme ve yatma zamanları kayıt edilir. Yemeye başlama ve bitirme zamanları, yatmaya başlama ve bitirme zamanları kayıt edilir. 24 saat süresince monitöre kaydedilen veriler daha sonra doktor tarafından değerlendirilir ve tanıda kullanılır.    

MANOMETRİ

Özofagus manometrisi mide yanması gibi sorunlara ilerleyebilen yemek borusundaki hareket ve basınç bozukluklarını araştırmak üzere ayaktan hastalara uygulanan işlemdir.Yemek borusu ağızdan yemek borusuna ilerleyen gıda yolu gibidir. Manometre yutma sırasında yemek borusu kaslarının gücünü ve koordinasyonunu ölçer. Manometre sırasında bir tüp burundan geçirilip boğazdan yemek borusuna ve mideye indirilir.

Manometri kimlere yapılır?

-  Yutma güçlüğü olan hastalara
-  Mide yanması veya reflüsü olan hastalara                                                                               
-  Göğüs ağrısı olan hastalara

Manometri nasıl yapılır?

Küçük bükülebilir bir tüp burundan sokularak yemek borusuna ve mideye indirilir. İşlemden 8 saat öncesinde yeme içme kesilir. İşlem sırasında sedasyon uygulanmaz sadece boğaz burun lokal olarak uyuşturulur. Hasta oturtularak manometreye başlanır. İşlem sırasında solunumla ilgili sorun oluşmaz. Tüp, yemek borusu kaslarının kasılmalarını kağıt üzerine kaydeden makineye bağlanır.Tüp yerleştirilirken kısa süreli sıkıntı oluşur. Nadiren bulantı oluşur. Tüp yerleştirildikten sonra hasta sol yan tarafına yatırılır. Küçük bir algılayıcı yutma sırasında kayıt yapar. Hastanın aralıklarla su yudumlaması istenir. İşlem 30 – 40 dakika kadar sürer, sonrasında doktor kayıt edilen bilgileri tanı koymak üzere değerlendirir. Elde edilen sonuçlar reflü ameliyatı öncesi önemli bilgiler verir.