Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

  • Ana Sayfa
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Hastanemizin pediatri ünitesinde deneyimli uzman doktorlarımız tarafından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikinliklerimizde hizmet verilmektedir.

Bu polikinliklerimizde hasta çocukların muayenelerinin yanı sıra 0-17 yaş arası sağlıklı çocukların büyüme ve gelişmeleri izlenmekte, aileye çocuk sağlığı ve bakımına yönelik bilgiler verilmektedir.

Yeni doğan ünitemizde ise yeni doğana ait taramalar ve emzirme danışmanlığı yapılmaktadır. Ayrıca hastanemizde gerekli durumlar için kullanılan üçüncü düzey hastaların da kabul edildiği bir Yeni doğan yoğun bakım ünitesi de mevcuttur.

Sağlam çocuk izleminde amaç; yaşamı sağlıkla sürdürebilmek için, önlenebilir hastalıkları önceden tespit etmek ve bunlara yönelik önlemler alarak bebeğe ve ailesine yaşamın kalitesini arttıracak destekleri verebilmektir.

Sağlam çocuk izlemi; bebek, çocuk ve ergenlere yönelik düzenli sağlık kontrollerini kapsar. Bu izlem hekim, aile, hemşire ve yardımcı sağlık personeli ile birliktelik içinde yürütmeli ve mümkünse çocuk içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevre ile birlikte değerlendirilmelidir.

Sağlam çocuk izlemi için doğumdan sonraki 24-48 saat içinde taburculuk yapılır. Taburcu edildikten 48-72 saat sonra ilk poliklinik kontrolü planlanır. Ayrıca 15. gün kontrolü ve 1. ay kontrolü şeklinde devam eden rutin izlemlerimiz bebek 6 aylık oluncaya dek devam eder. Bebek 6. ayını dodurduktan sonra ise 3 ay aralar ile yani 9., 12.,15.,18. ayda kontrole çağrılır.   Sağlam çocuk izlemi, sadece sağlıklı çocuklara verilmesi gereken bir hizmet değil, tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlık durumlarının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir sağlık hizmetidir. 2-6 yaşlar arası altı ayda bir, 6 yaştan sonra yılda bir izlem olarak önerilmektedir. Hastanemiz bu konularda sahip olduğu deneyimli personeli ve donanımı ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duymaktadır.