Bunları Unutmayın

1.Hasta Hakları

1- HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

Hasta ve hasta yakınlarının bakımlarını olumsuz etkileyeceği endişesi olmaksızın hastane dahilinden veya haricinden ikinci bir görüş alma hakkı vardır.

2- BİLGİLENDİRME VE ONAY HAKKI

Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini,tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.

Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir.

Hastamız bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.

Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.

Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

3-PERSONELİ TANIMA SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4-KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5-TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.

6-MAHREMİYET( GİZLİLİK ) HAKKI

Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.

Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

7-AĞRI

Hastanemiz, ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda hasta haklarını desteklemektedir.

Hastalar, ağrılarının kesilmesini isteme hakkına sahiptir. Tüm hastaların, ağrılarının değerlendirilmesi ve tedavi edilmesini isteme, ağrı nedenleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

8-SAYGI GÖRME HAKKI

Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

9-KONSÜLTASYON( İKİNCİ GÖRÜŞ ) İSTEME HAKKI

Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler. Konsültan hekim tedavisini önerir ancak hastanın birinci hekimi işleme onay verir.

10-DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME HAKKI

Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

11-GÜVENLİK HAKKI

Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.

Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar ( yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan ) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

12- REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ BULUNDURMA HAKKI

Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

13- ŞİKAYET/ GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME HAKKI

Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

14- SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI

Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

15- TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ

Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

16-HABERLEŞME HAKKI

Hastalarımız haberleşme hakkına sahiptirler.

17-SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK ALMA HAKKI

Hastalarımız sosyal ve psikolojik destek alma hakkına sahiptirler.

18-YAŞAM SONU

Hastanemiz hastanın yaşamının sonunda kendine saygılı ve sevecen davranılmasını isteme hakkını desteklemektedir.

1-BİLGİ VERME

Hastalarımız tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve dogru bilgi vermekle sorumludurlar.

2-ÖNERİLERE UYMA

Hastalarımız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

3-PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME

Hastalarımız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

4-TETKİK VE TEDAVİ GİDERLERİ

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini karşılamakla yükümlüdür.

5-SAĞLIK KURULUŞU KURALLARINA UYMA

Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

6-SAYGI GÖSTERME

Hastalarımız, sağlık kuruluşu içeresinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

7- ENFEKSİYON KONTROL

Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

8-ÖDEME SORUMLULUĞU

Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

9-HASTA ZİYARETÇİSİ

Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.

10-UYGUNSUZ TALEP

Hastalarımız ve yakınları kurallar harici uygunsuz talep ve isteklerde bulunamazlar.

Hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanınızdayız” sloganıyla çalışan hastanemiz ve ekibimiz, hastalıkta olduğu gibi, sağlıklı günlerinizde de sizlerle görüşmeyi dilemektedir.Hastanemizde bulunduğunuz süre içinde rahat ve huzurlu zaman geçirmeniz bizim öncelikli görevimizdir. Bu amaçla hastanemizdeki hizmetlere nasıl ulaşacağınız ve ne şekilde işlem yaptıracağınıza ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Hizmetlerimiz haftanın her günü ve 24 saat süreyle sizlere sunulmuştur.

Hizmetlerimiz ve randevu işlemleriniz için;

Çağrı numaralarımızdan tüm Bölge Hastaneleri’ ndeki hizmetlerimiz, hekimlerimiz, bölümlerimiz, randevu işlemleri gibi birçok konuda bilgi alabilir ve işlem yaptırabilirsiniz. Ayrıca websitemizi kullanarak da bu bilgilere erişebilir ve randevu işlemlerinizi internet aracılığıyla yapabilirsiniz.

Hastanemizi ziyarete geldiğinizde kimlik belgenizin (Tc kimlik numarasın yazılı belge) yanınızda olmasına özen gösteriniz. Bu belge sizin her türlü tedavi işleminiz için gereklidir. Ayrıca hekiminizin gerekli gördüğü reçete veya ilaçlarınızı ve tetkik sonuçlarını da yanınızda bulundurunuz.

Hastanelerimizdeki hizmetler hakkındaki güncel bilgiler iletişim numaralarınıza mesaj olarak gönderilir.

Hastanemize geldiğinizde ilk olarak danışma veya hosteslerimiz sizi güler yüzle karşılayacak ve gitmek istediğiniz birime kadar size eşlik ederek, sorularınızı yanıtlayacaklardır.

Eğer hastanemiz polikliniklerinden hizmet almak için randevulu veya randevusuz olarak geldiyseniz; vezne görevlimiz sizinle ilgilenecek, muayene kayıt işlemlerinizi gerçekleştirecektir. Hastane hizmetlerimiz hakkında güncel bilgilerin mesaj olarak size iletilmesini istiyorsaniz cep telefonu numaranızı vezne görevlimize iletiniz. Randevulu olarak hastanemize gelmişseniz lütfen randevu saatinden en az 10–15 dakika önce geliniz. Randevu saatlerinde acil durumlar dışında meydana gelebilecek aksaklıklar için lütfen hastane 1. katımızda bulunan hasta iletişim birimine müracaat ediniz.

Hekimlerimizin tanı koymak ve tedavi planınızı yapmak amacıyla isteyeceği tahliller için hosteslerimiz eşliğinde numune alma birimlerine yönlendirileceksiniz. İstenen tetkik sonuçlarının ne kadar süre sonra çıkacağına ilişkin; numune alma görevlimiz tarafindan size bilgilendirme kartı verilecektir.

Bu kartta yazılı saatler içinde sonuçlarınızı laboratuvarımızdan alabilirsiniz. Laboratuvar sonuçlarınızı hastanemize tekrar gelmeden e-mail yoluyla almak istiyorsanız lütfen bu bilgiyi laboratuvardaki görevlimize iletiniz.

Hastanemizden ayrılmadan önce bizimle paylaşmak istediğiniz tüm olumlu veya olumsuz görüşlerinizi poliklinik hasta değerlendirme anketinde belirterek şikâyet öneri kutularına bırakınız.

Poliklinik işlemleriniz sonrasında evinize döndüğünüzde herhangi bir problem ile karşılaşırsanız, 24 saat çağrı numaramızdan hekimlerimize ulaşabilirsiniz.

Hastanemize yatarak tedavi için geldiğinizde, hasta yatış-taburcu görevlimiz sizi güler yüzle karşılayacak, yardımcı olacak ve işlemleriniz ile ilgili sorularınızı yanıtlayacaktır. Yatış işlemleriniz için kimliğinizi lütfen yanınızda bulundurunuz.

Sizin tercihinize göre size özel veya suit odalarımız hazırlanacaktır.

Konforlu ve rahat bir ortam sağlamak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Ancak değerli eşyalarınızı tedavi esnasında yanınızda bulundurmamanızı veya bir yakınınıza teslim etmenizi rica ederiz. Eğer yakınınız yanınızda yoksa güvenlik görevlimiz eşyalarınızı teslim alacak ve tedavinizin sonuna kadar sizin için muhafaza edecektir.

Odanıza yerleştikten sonra hemşirelerimiz odanızın tanıtımını yapacak ve sizin güvenliğinizi sağlamak amacıyla kimlik bilgilerinizin yazılı olduğu bilekliği kolunuza takacaktır.

Hekimimiz tedavi öncesi sizi bilgilendirecektir. Lütfen tedaviniz ile ilgili tüm sorularınızı hekiminize yöneltiniz ve tedavinizle ile ilgili her türlü karara katılınız. Tedavinizin devamı süresinde durumunuz ile ilgili hekiminizden bilgi isteyiniz.

Hekimlerimiz ve hemşirelerimiz işlemleriniz öncesinde; geçirdiğiniz hastalıklar, kullandığınız ilaçlar, alerjiler vs. konusunda sizden ayrıntılı bilgiler isteyecektir. Size yöneltilen tüm sorulara doğru ve ayrıntılı bilgi veriniz. Hekiminizin sorgulamadığı fakat sizin için önemli olan tüm bilgileri de iletiniz.

Yapılacak her işlem öncesinde sağlik personelimizin kimlik bilgilerinizden, kimlik doğrulama yapıp yapmadığını kontrol ediniz ve doğrulama yapılmadan herhangi bir işlem yapılmasına izin vermeyiniz.

Tedaviniz süresince hemşirelerimiz size yardımcı olacaktır. İhtiyacınız olduğunda çağri zilini kullanarak hemşirelerimizden yardım isteyebilirsiniz.

Eğer ağrınız olduğunu hissediyorsanız, hekimimizden veya hemşirelerimizden ağrınızın dindirilmesini talep ediniz.

Güvenliğinizle ilgili herhangi bir şeyi sormaktan lütfen çekinmeyiniz.

Enfeksiyonların önlenmesi amacıyla odalarınızda yiyecek ve içecek bulundurmayınız. Size ve yakınlarınıza hastanemizde diyetisyen kontrolünde hazırlanan yemeklerimiz servis edilecektir.

Ayrıca hastanemizin kafeteryası 24 saat hizmetinize sunulmuştur.

Yine enfeksiyonların kontrolü açısından çiçekleriniz odalarınıza kabul edilmemekte sizin adınıza teslim alınarak, danışma bölümünde muhafaza edilmektedir.

Odalarınızda bulunan hasta hakları ve sorumlulukları kitapçığınızı lütfen okuyunuz.

Hekiminizin ve hemşirelerinizin tedavinin devamına ilişkin verdiği eğitim bilgileri ve talimatları dinleyiniz ve mutlaka uygulayınız. Sormak istediğiniz tüm bilgileri öğreniniz.

Hastanemizde aldığınız hizmetler karşısında oluşan fatura ödemesi sizin sorumluluğunuzda olup, bu sorumluluğunuzu yerine getirmenizi rica ederiz.

Taburcu işlemlerinde fatura kesilmesi biraz zaman alacaktır. Bu süreçteki tüm sorularınızı hasta-yatış taburcu görevlilerimize iletebilirsiniz.

Odanızdan ayrılmadan önce yatan hasta anketini doldurmayı unutmayınız.

Tüm olumlu ve olumsuz görüşlerinizi lütfen belirtiniz. Gerekiyorsa hasta hakları ofisimize uğrayınız.

Sizin sağlığınız bizim için değerlidir. Tüm Bölge Hastanesi ailesi, hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanınızda olacaktır.

Sağlıklı günler dileğiyle geçmiş olsun.

Sevgili misafirlerimiz ;

1. Dışarıdan yiyecek ve içeçek getirmezseniz hastamızın sağlığını daha iyi koruyabiliriz.

2. Ziyaretçi sayısı ve süresine dikkat ederseniz hastamızı enfeksiyonlardan uzak tutma şansımız artacaktır.

3. Ortada duran eşyaları dolaba yerleştirirseniz odanızın daha güzel görüneceğini unutmayın.

4. Doktor ve hemşirenin izni olmadan oda dışına çıkarsanız, tedavinizde aksamalar olabilir.

5. Odanızdaki elektronik ve tıbbi donanımları size gösterildiği şekilde kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

6. 12 yaşın altındaki çocukların hasta ziyaretine gelmesinin sakıncalar oluşturacağını hatırlatıyoruz.

7. İlerleyen saatlerde yüksek sesle konuşulması hem kendi hastanızın hem de diğer hastaların huzurunu kaçıracaktır.

8. Hastane içinde veya dışında sigara yasağına uyarsanız kendi sağlığınız başta olmak üzere hastanızın ve diğer kişilerinde sağlığını korumuş olursunuz.


Şikayet ve önerilerinizi "halkla ilişkiler" birimine iletirseniz size daha iyi hizmet verebiliriz.

Ziyaret saatleri her gün 10:00 - 22:00 arasindadir.

Servislere 8 yaş altı ziyaretçi alınmaz. Ziyaret saatlerinin dışında acil yatmış hastaların birinci derece yakınlarının hastayı ziyaret isteği, yatan hasta katları için hastanenin gece idari amiri ile nöbetçi supervisor hemşiresi, yoğun bakımlar için ise yoğun bakım doktoru ile temas kurularak karşılanır. Eğer hastanın tıbbi olarak ziyaretçi karşılaması sakıncalı değilse; genel yaklaşım acil yatan hastaların birinci derece yakınlarına ziyaret sağlamak yönündedir. Bu durumda hasta yakınına güvenlik vardiya amiri eşlik eder.

Acil olmayan durumlarda; ziyaret saati dışında katta yatan yakınını görmek için ısrar eden ziyaretçi, eğer hastası uyumuyorsa telefon ile görüştürülür. Telefon görüşmesi, ziyaretçinin bulundugu mekanda bulunan hemşire, nöbetçi hemşire ya da gece idari amiri tarafindan hastanın bulundugu kat hemşireleri aranarak yapılır. Eğer hasta yoğun bakımda yatıyorsa, yoğun bakım sorumlu doktoru ile görüşülür.

Yatan hasta katlarında bulunan ziyaretçiler, ziyaret saati sona erdigi halde kalmaya devam ediyorlarsa, bir kez hemşire tarafindan uygun bir dille ziyaret saatinin sona erdiği bildirilir. Hala ısrar ediliyorsa ziyaretçilerle herhangi bir tartışmaya girilmez. Durum gece idari amire iletilir. Gece idari amiri insiyatifini supervisor hemşire görüşünü de alarak belirler. Durumu nöbet formuna rapor eder.

Yoğun Bakım Ziyaret Saatleri:

Yoğun bakım hasta ziyaretleri, günde bir kez aşagıda belirtilen saatlerde yapılır. Ziyaret saatleri içerisinde en fazla iki ziyaretçi yoğun bakıma alınır. Belirtilen saatlerde servisin durumu ziyaretçi almaya uygun değilse tüm ziyaretler ertelenebilir. Sadece bir hastanın durumu uygun değilse o hastanın ziyareti ertelenir. Genel ziyaret ertelenmesine yoğun bakım sorumlu hekimi karar verir. Ziyarete uygun olmayan hastanın ziyaret saati o yoğun bakım hekimi tarafindan ertelenir.

Ziyaret Saatleri 14:00 ile 14:30 arasındadır.

Yaşam sonu olan hastaların ziyaretlerinde yoğun bakım sorumlu hekiminin onayı doğrultusunda esneklik sağlanır. Yoğun bakım ünitesi ziyaret kuralları yoğun bakım işleyiş prosedürlerinde belirtilmiştir. Yenidoğan Yoğun Bakım`da;

Ziyaret Saatleri 14:00 ile 14:30 arasındadır.

Bununla birlikte hekimin uygun gördüğü saatlerde de ziyaret ve bilgilendirme yapılır. Enfeksiyon kontrolü açısından ziyaret sadece anne ile sınırlıdır. Hasta hakkında bilgi yalnız anne- babaya, sorumlu hekimi tarafindan verilir.

Yatan hastalara aynı anda 3 kişiden fazla ve 30 dakikadan uzun ziyaretlerin, hastanın sağlığı açısından sakıncalı olduğu belirtilir. Yoğun ve uzun ziyaretlerde bu konu nezaket çerçevesinde, hemşireler tarafindan odada bulananlara aktarılır.

"Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" uyarınca hastanemizde, hasta odaları dahil olmak üzere hizmet alanlarının hiçbir noktasında sigara içilmez. Sigara içmek isteyen ziyaretçi ve refakatçiler, hastane dışı alanlara yönlendirilir.

Soru Sor?