01.01.2017

       Hastanemizin Kalite Yönetim Birimi Nisan 2007 tarihinde kurulmuştur. Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

       SHKS (Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları) kapsamında 8 (sekiz) ana Komite Hasta Güvenliği Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Tesis Güvenlik Komitesi, Eğitim Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Kan Transfüzyon Komitesi ve Radyasyon Güvenliği Komitesi, Kalite Yönetim Birimi ile bağlantılı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler

         Bu 8 ana komite dışında ayrıca, Mavi Kod Yönetim Ekibi, Pembe Kod Yönetim Ekibi, Beyaz Kod Yönetim Ekibi,Kırmızı Kod Yönetim Ekibi, Hasta Öneri Görüş Değerlendirme Ekibi,  Çalışan Öneri Görüş Değerlendirme Ekibi, Bina Turu Ekibi, İlaç Yönetim Ekibi, Atık ve Temizlik Kontrol Ekibi, Nutrisyon Destek Ekibi ve Palyatif Bakım Ekibi olmak üzere 11 ekip   faaliyetlerini sürdürmektedirler.
        Her birim için belirlenen Kalite Birim Sorumluları Kalite Yönetim Birimi ile koordineli
olarak çalışmaktadırlar.
          Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuş, uygulamaya geçirilmiş ve hedeflenmiş olan ISO 9001 - 2000 standartını karşıladığını 07.08.2008 tarihinde aldığı sertifika ile belgelendirmiştir. Bu belgenin devamı olarak; ISO 9001- 2008 belgesini almıştır. 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayıyla "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi" 01/07/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönerge doğrultusunda Kalite Yönetim Birimi ve Eğitim Komitesi ile koordineli olarak çalışanlarımıza yönelik eğitimlerimiz,sürekli olarak devam etmektedir. Hedef hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini en üst seviyelere taşımaktır.
         Kaliteli sağlık hizmeti, doğru kişiye, doğru işi, doğru zamanda, doğru yolla, doğru araçlar  kullanarak yapmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmektir. Kalite Yönetim Birimi olarak amacımız sunmuş olduğumuz hizmetin kalitesinin sürekliliğini devam ettirerek, SHKS’nin etkinliğini iyileştirerek, hizmet verdiğimiz hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, çalışanlarımızın haklarını gözetmek, verilen sağlık hizmetini sürekli iyileştirerek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetlerinin hedeflenen seviyeye ulaşmasını sağlamaktır.